firma

Danish Farming Consultants Sp z o.o. w Rzeczycach istnieje od 1 lipca 1995 roku i powstała na bazie części dawnego kombinatu PGR Gliwice. Jest to firma ze stuprocentowym duńskim kapitałem z nieruchomościami dzierżawionymi od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Jesteśmy jednym z największych hodowców trzody chlewnej w Polsce. Rocznie w cyklu zamkniętym produkujemy do 70 000 tuczników. Charakteryzują się one dużą zawartością mięsa w tuszy, dlatego też cieszą się uznaniem wśród renomowanych firm przetwórstwa mięsnego z regionu i nie tylko.
Oprócz produkcji zwierzęcej zajmujemy się produkcją rolną. Na 1250 ha uprawiamy jęczmień, pszenicę, kukurydzę, rzepak oraz żyto. Większa część produkcji roślinnej wykorzystywana jest do produkcji pasz dla naszej trzody chlewnej. Corocznie sprzedajemy rzepak oraz żyto. Na chwilę obecną DFC zatrudnia 72 pracowników.

Nagrody i wyróżnienia

aktualności

zobacz więcej

oferta

Oferujemy do sprzedaży trzodę chlewną pochodzącą z systemu hodowlanego wykorzystującej najnowsze osiągnięcia w dziedzinie genetyki.
Genetyka duńska – DANBRED – charakteryzuje się bardzo wysoką jakością mięsa. Roczna produkcja tuczników wynosi 70.000 sztuk.
średnia mięsność
średnia waga

Ceny poglegają negocjacji.

warunki dostawy

Warunki dostawy

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym stada trzody chlewnej, na całym terenie zakładu obwiązują zasady bioasekuracji, wszyscy dostawcy zobowiązania są do ich przestrzegania:

  1. Każda osoba wchodząca na teren fermy zobowiązana jest do wzięcia prysznica oraz zmiany ubrania i obuwia na nasze wewnątrz zakładowe, wydane według wcześniej podanego rozmiaru.
  2. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na teren zakładu pożywienia oraz napoi. Posiłki i napoje są wydawane w naszej wewnętrznej stołówce według zgłoszonego zapotrzebowania.
  3. Obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi miejscami.
  4. Rzeczy, które są konieczne do zabrania, takie jak: okulary, telefony, klucze, papierosy, narzędzia, opcjonalnie samochód serwisowy, muszą być poddane kwarantannie przez 72 h lub/i zdezynfekowane w urządzeniu UV. Jeśli powyższe kroki nie mogą mieć zastosowania, należy zgłosić wnoszone przedmioty do dezynfekcji przed wjazdem/wniesieniem do strefy czystej.
  5. Materiały eksploatacyjne, budowlane, konstrukcje, itp., należy dostarczyć minimum 72 h przed podjęciem ich do pracy w celu poddania kwarantannie oraz dezynfekcji.
  6. Zakazuje się poruszania po zakładzie poza obszarem prowadzonych prac.
  7. Zakazuje się wstępu do budynków inwentarskich jeśli nie jest to celem wizyty. Wejście do budynków inwentarskich możliwe jest tylko w obecności pracownika DFC Sp. z o.o. Wcześniej należy wziąć prysznic, zmienić ubranie na przypisane danemu sektorowi, oraz przejść przez matę dezynfekcyjną (patrz punkt 1).
  8. Wszelkie inne zakazy i nakazy obowiązujące na fermie są uregulowane zarządzeniami wewnętrznymi, z którymi można się zapoznać w sekretariacie firmy.
  9. W przypadku niedostosowania się do w/w wymogów, osoba odwiedzająca nie zostanie wpuszczona na teren zakładu albo zostanie wyproszona z terenu zakładu.

Danish Farming Consultants Sp z o.o.
Rzeczyce, ul. Piaskowa 16,
44-164 Gliwice

TEL: 032/ 270 15 79,
E-MAIL: biuro@dfc.slask.pl

NIP 631-10-21-786,
VATUE PL6311021786,
REGON 272617540, KRS 0000108449

Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy 3 483 000 PLN

Dyrektor Generalny-Członek Zarządu
Anna Kwiecińska

Kierownik ds. produkcji zwierzęcej
Dawid Wyszyński i Piotr Wasiak

Kierownik ds. produkcji roślinnej
John Rasmussen

Kierownik ds. technicznych
Michał Spyrka

Inspektor Ochrony Danych
rodo@dfc.slask.pl

Napisz do nas

Możesz też wysła wiadomoś na biuro@dfc.slask.pl

Podaj prawidłowe imię i nazwisko (2-40 znaków)
Podaj poprawny adres e-mail
Napisz wiadomoś (maksymalnie 10000 znakw)
Wiadomość wysłana! Skontaktujemy się wkrótce!
Przepraszamy, coś poszło nie tak. Spróbuj jeszcze raz.